Information om tvistlösning online i enlighet med Art. 14 Para. 1 av OTF (Online Tvist Beslut förordningen):

Europeiska kommissionen ger konsumenterna möjlighet att lösa online tvister enligt Art. 14 Para. 1 av ODR på en av deras plattformar. Plattformen ( http://ec.europa.eu/consumers/odr) fungerar som en plats där konsumenterna kan försöka nå uppgörelser utanför domstol på tvister som uppstår efter inköp via nätet och upphandling av tjänster.

Registrerad ägare

Denna webbplats ägs av Halmstad Jakt & Fiske AB, Pilefeltsgatan 44, 302 50 Halmstad, Sverige.

Ändring på webbplatsen

Vi strävar efter att uppdatera webbplatsen regelbundet, och kan därför ändra innehållet när som helst. Om behov uppstår, kan vi avbryta tillgång till webbplatsen, eller stänga den på obestämd tid.

Vi arbetar ständigt för att förbättra vårt sortiment och förbehåller oss därför rätten att göra ändringar. Vi reserverar oss mot eventuella tryckfel samt mot fel i information, priser och specifikationer vad gäller varor och tjänster som förekommer i vårt sortiment. Om det förekommer bilder i vår webbutik, ska de inte ses som exakta avbildningar av en viss vara.

Länkning till webbplatsen

Du kan länka till vår webbplats, förutsatt att du gör det på ett sätt som är lagligt och inte skadar vårt rykte eller dra nytta av det. Vår rekommendation är att länka till en undersida som innehåller relevant information. Skulle det inte finnas en undersida med passande information länka då till vår startsida. Du får inte skapa en länk på ett sådant sätt som antyder någon form av sammanslutning eller godkännande från vår sida om det inte finns.

Vi förbjuder uttryckligen länkar till webbplatser vars innehåll inte är lagliga (t.ex. barnpornografi, spelsidor, ny-nazism, terrorism).

Du får inte skapa en länk från en webbplats som inte ägs av dig.

Vi förbehåller oss rätten att återkalla tillstånd till länkning utan föregående meddelande.

Tredje parts webbplatser

Halmstad Jakt & Fiske accepterar inte något ansvar för någon tredje parts webbplatser som kan nås via webbsidan eller för förlust eller skada som kan uppstå från din användning av dem. Halmstad Jakt & Fiske varken rekommenderar eller godkänner innehållet på någon sådan webbplats och dessa länkar tillhandahålls endast i informationssyfte.

Produkt tillagd i önskelista
Produkt tillagt till jämföra.

Vi använder oss av cookies Sekretess