Miljölagstiftning

Vi ska följa aktuell miljölagstiftning och hålla oss uppdaterade om förändringar som berör oss.

Miljömedvetenhet hos personal och leverantörer

Vi på TargetOptics ska motivera vår personal att vara delaktig i och ta ansvar för miljöarbetet så att det blir en naturlig del av det dagliga arbetet. Vi ska även i det mån det är möjligt välja leverantörer som jobbar med miljöfrågor och som kan leverera miljövänliga produkter.

Transporter

TargetOptics ska sträva efter att minska miljöbelastningen från transporter och ta hänsyn till miljön vid val av transportmedel.

Produkt tillagd i önskelista
Produkt tillagt till jämföra.

Vi använder oss av cookies Sekretess